Förlossningsförberedelse  3 tim

Att få ett bra stöd under förlossningen har visat sig vara den enskilt 

viktigaste faktorn för att få en positiv förlossningsupplevelse och ett 

positivt medicinskt utfall. Denna kurs riktar sig till er som vill 

förbereda er och tillsammans skapa goda förutsättningar för 

en positiv förlossning. 

Kursen består bland annat av:
- födseln som en fysiologisk och känslomässig process
- faktorer som påverkar födseln positivt 
- rörelser, positioner, tryck, beröring som hjälp 
- avslappning & andning 
- förlossningens olika skeden och första tiden efter 
 

 


Kursledare

Emma Harlin, yogalärare, doula och beteendevetare, mamma till 3 tjejer.

Emma har undervisat förlossningsförberedande i 10 år och delar med sig av sin erfarenhet kring att ha jobbat med gravida och deras förlossningspartner inför förlossningen. Emma födde sitt andra och tredje barn i hemmet och hennes utgångspunk i arbetet med gravida är vikten av att själv få bestämma över sin förlossning, att våga lita på sin instinkt och sin förmåga att föda sitt barn. 

"Tack för jättebra kurs! Känns tryggt att ha verktyg inför förlossningen"  Sara, läkare

"Nu är jag peppad på att föda barn"  Deltagare

© 2023 by Solna Yogaskola

  • Facebook Social Icon
Premumerera på vårt nyhetsbrev!
Förbered dig tillsammans med din parter inför förlossingen. Profylaxkurs tillsammans med barnmorska